Digital Marketing, Seo

Što je SEO i kako ga koristimo?

SEO (eng. Search Engine Optimization) u prijevodu optimizacija za pretraživače, označava proces povećanja broja posjetitelja neke web stranice što se postiže boljim pozicioniranjem na Internet…

  • 21. srpnja 2016.